Elgjakta 2020. Jakttider

Strandtulla: Elgjakt

Elgjakta 2020

Stoppa opp med snuten i været så snart ho fikk ferten av elg og holdt alltid sporet. Til tider hyper, til tider lat. De beste oksene falt, selv om man på morran hadde bestemt at man ikke skulle felle okser over 6 tagger. Innfører jakttider for vaskebjørn Fremmede arter er et stort og stigende problem. Tidligere har Miljødirektoratet slått fast at det ikke vil bli aktuelt med jakttid på måltrost og svarttrost, slik det var foreslått i høringsrunden. I tillegg er det viktig at den er lett, brukervennlig og at produsenten tilbyr en god serviceavtale. Vi ser oss derfor nødt til å ta ut arter og begrense områder og tidsrom hvor de er jaktbare, sier Hambro.

Next

Vegårshei Viltlag

Elgjakta 2020

Innskrenking kan skje av hensyn til andre brukere av utmarka. På jaktlaget jeg var med var det en katastrofe å felle ku med tvillingkalver. Hovedargumentet var at den lokale forvaltningen har gjort de nødvendige innskrenkninger i jakta der det har vært behov. I tillegg innskrenkes området hvor svartand og ærfugl kan jaktes. I stedet holdt vi øye med et rådyr som gikk omkring og beita mellom trestubbene.

Next

Dette Må Du Huske Før Elgjakta

Elgjakta 2020

Men rapporten underbygger viktigheten av at gjeldene bestandsplan blir fulgt opp med at planlagte uttak faktisk blir gjennomført for å ha realistisk håp om at kondisjonen i stammen forbedres. Forslaget møtte en del motstand. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen 21. Uansett hvor gammel og sliten ho var, livna ho til i jakta. Den enkelte kommune vil kunne søke fylkeskommunen om å utsatt jaktstart til 05. Nå er det riktignok ikke så langt mellom hyttene her, og målet er ikke å se fjellheimen, hvis noen skulle tro det, men det kan fort gå en seks til åtte timer mellom hver hytte, her og. For de må ha noe som lokker dem ut av senga når de ikke må.

Next

Strandtulla: Elgjakt

Elgjakta 2020

Gift, to voksne barn, fem barnebarn inkludert bonus. Mange ganger når jeg jaktet kunne vi bestemme å spare okser generelt, eller store okser over en viss størrelse. Vegårshei viltlag har 2 år igjen av inneværende bestandsplanperiode, og rådene som blir gitt i rapporten tar ikke hensyn til dette. I hvert fall sitter den på trammen vår og logrer med halen når den av oss som er hjemme kommer ut for å strekke på seg litt og nyte en kaffekopp i den klare høstlufta. Da blir altså andelen kalv større enn 3 av 8. Så det er ikke noe rart de ikke får elg.

Next

Dette Må Du Huske Før Elgjakta

Elgjakta 2020

Alle som jakter må også ha en avtale med en godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og fører. Det er reint underlig åssen ting kan være. Ikke som i Rondane, hvor du går i seks til åtte timer mellom hver hytte. For storskarv og ærfugl innføres også ytterligere begrensninger. Det ser ut til at alle elgene er rapportert med rett alder 1 ½-åringer og voksne , følgelig er gjennomsnittsvektene for 1 ½-åringene etter tannanalysen lik den som ble regna ut etter fellingsrapportene. I år ble det jakt uten henne for første gang.

Next

Moose hunt Norway 2 / Elg Jakt NORWEGIAN HUNTER.

Elgjakta 2020

Miljødirektoratet vil følge bestandsutviklingen og den lokale forvaltninga tett, og ved behov vurdere begrensninger også innenfor den kommende jakttidsperioden. Det er jo høydepunkta her ute på bygda hvert høst. De siste årene har jeg vært med noen dager og gått med Petter og Raja, den gamle elghunden på gården. Norwegian Hunter produce short movies of shooting scenes, filmed with a camcorder not action camera. Merk ellers at vi i Vegårshei foreløpig ikke fører eget «Sett hjort»-skjema, kun sett hjort under elgjakt.

Next